Eindelijk kiest Deinze voor een socialer belastingsbeleid

09 December 2010

De GROENROOD-fractie ijverde ieder jaar bij de voorstelling van de begroting voor het verminderen van de personenbelasting en het verhogen van de opcentiemen op het K.I. en is dan ook zeer verheugd dat dit voorstel werkelijkheid wordt. Hierdoor betalen mensen met veel eigendom meer belastingen en mensen met een bescheiden huis of huurders uiteindelijk minder belastingen. Dit is met andere woorden een sociale maatregel bij uitstek, zonder dat de stadsinkomsten dalen. Desondanks is de plaatselijke SPa-afdeling niet te vinden voor deze maatregel. Ze zouden liever gewoon een balastingsverlaging wil doorvoeren via een verlaging van de personenbelasting. Hierbij wordt uit het oog verloren dat je voor een echt sociaal beleid te kunnen voeren, de zogenaamde 'sociale' correcties je net geld nodig hebt. Koken kost immers geld. Begrijpe wie begrijpe kan. Blijkbaar betalen de huidige 'gegoede' SPa-fractie met dito woningen niet graag iets meer belastingen om dit te kunnen spenderen aan de minder gegoede huurders van sociale woningen.

Of de middelen daadwerkelijk bij deze categorie beland laat ik in het midden.Geld om goed te kunnen besturen heb je echter nooit teveel.

De GROENROOD-fractie zal er over waken dat hier ook werk van gemaakt wordt en elke investering in nuttoze prestigeuze projecten voor eigen glorie van de huidige meerderheid blijven aanvechten.

Eddy Donné

Voorzitter GROEN! Deinze